Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

"Pain. Joints. Spine." Том 12, №3, 2022

Back to issue

Мінеральна щільність та якість кісткової тканини у жінок із системним червоним вовчаком

Authors: Дубецька Г.С., Григор’єва Н.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Medical forums

print version

Мета дослідження: вивчити показники мінеральної щільності та якості кісткової тканини в жінок із системним червоним вовчаком.
Матеріали та методи. Обстежено 150 жінок віком 20–75 років (середній вік 51,1 ± 11,6 року), які перебували під спостереженням у ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». Серед них: 50 осіб (хворі на системний червоний вовчак) — основна група та 100 жінок (без будь-якої клінічно значущої патології зі встановленим впливом на стан кісткової тканини) — група порівняння. Жінки не відрізнялися за показниками віку (51,4 ± 10,8 і 50,4 ± 13,2 року відповідно; р = 0,60), зросту (163,8 ± 15,4 ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue