Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 12, №3, 2022

Повернутися до номеру

Клінічні особливості ураження суглобів у хворих на цукровий діабет

Автори: Орленко В.Л.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Розвиток діабет-асоційованих остеоартритів (ДО) є складним і багатофакторним процесом, що залежить від типу та компенсації цукрового діабету (ЦД). На сьогодні дані стосовно ролі різних факторів ризику в розвитку ураження суглобів у хворих на ЦД вкрай суперечливі. Мета дослідження: вивчення клінічних особливостей і факторів ризику ДО у хворих на ЦД 1-го та 2-го типів. Матеріали та методи. Обстежено 556 пацієнтів, які були розподілені на групи за типом ЦД, наявністю та ступенем тяжкості ДО. Результати. У групі хворих на ЦД 1-го типу ДО виявлені у 185 (74,5 %) пацієнтів, у хворих на ЦД 2-го типу ураження суглобів діагностовано у 241 (78,2 %) особи. Встановлено, що у переважної більшості хворих ДО локалізувався у суглобах верхніх кінцівок. Для пацієнтів з ЦД 1-го типу був характерний олігоартрит, тоді як у хворих на ЦД 2-го типу частіше зустрічався поліартрит. Встановлено, що ймовірність розвитку ДО у хворих на ЦД 1-го типу вірогідно підвищується після 35 років, за індексу маси тіла (ІМТ) більше ніж 25,0 кг/м2, рівня глікованого гемоглобіну (HbA1c) вище ніж 8 % та тривалості ЦД більше ніж 28 років, тоді як у хворих на ЦД 2-го типу ДО частіше розвивався після 61 року, за HbA1c вище ніж 8,2 %, ІМТ 27,9 кг/м2 і вище та тривалості ЦД більше ніж 14 років. Висновки. Заходи профілактики ДО у хворих на ЦД повинні базуватися на підтриманні тривалої компенсації основного захворювання та підтримці оптимальної маси тіла.

Background. The development of diabetes-associa­ted osteoarthritis is a complex and multifactorial process that depends on the type and compensation of diabetes mellitus (DM). Currently, the data about the role of various risk factors in the development of joint damage among the patients with DM are extremely contradictory. The purpose of the research was to study the clinical characteristics and risk factors of diabetes-associated osteoarthritis in the patients with type 1 DM (T1DM) and type 2 DM (T2DM). Materials and methods. 556subjects were examined, who were divided into groups according to the type of DM, the presence, and the degree of severity of diabetes-associated osteoarthritis. Results. In the group of the subjects with T1DM, dia­betes-associated osteoarthritis was diagnosed in 185 (74.5 %) patients, and in patients with T1DM, joint damage was diagnosed in 241 (78.2 %) persons. It was established that in the vast majority of the patients, diabetes-associated osteoarthritis was loca­lized in the joints of the upper limbs. Oligoarthritis was frequent of the patients with T1DM, while polyarthritis is more common in patients with T2DM. It has been established that the probability of diabetes-associated osteoarthritis developing in patients with T1DM probably increases after the age of 35, with a body mass index (BMI) of more than 25.0 kg/m2, a level of glycated hemoglobin (HbA1c) of more than 8.0 %, and duration of DM of more than 28 years, and in the patients with T1DM, it develops more often among the patients after the age of 61 years, with HbA1c higher than 8.2 %, BMI 27.9 kg/m2 and higher, and duration of DM more than 14 years. Conclusions. Measures to prevent diabetes-associated osteoarthritis in patients with DM should be based on long-term compensation of the underlying disease and maintenance of the optimal body mass.


Ключові слова

цукровий діабет; діабет-асоційований остеоартрит; суглоби; артропатія

diabetes mellitus; diabetes-associated osteoarthritis; joints; arthropathy


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Louati K., Vidal C., Berenbaum F., Sellam J. Association between diabetes mellitus and osteoarthritis: systema–tic literature review and meta-analysis. R.M.D. Open. 2015. 1(1). p. e000077. doi: 10.1136/rmdopen-2015-000077.
 2. Larkin M.E., Barnie A., Braffett B.H. et al. Musculoskeletal complications in type 1 diabetes. Diabetes Care. 2014. 7(7). 1863-9. doi: 10.2337/dc13-2361.
 3. Berenbaum F. Diabetes-induced osteoarthritis: from a new paradigm to a new phenotype. Ann. Rheum. Dis. 2011. 70. 1354-6. doi:10.1136/ard.2010.146399.
 4. Williams M.F., London D.A., Husni E.M., Navaneethan S., Kashyap S.R. Type 2 diabetes and osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Journal of Diabetes and its Complications. 2016. 30(5). 944-950. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2016.02.016.
 5. Khor A., Ma C.-A., Hong C., Hui L.-Y.L., Ying Y. Diabetes mellitus is not a risk factor for osteoarthritis. RMD Open. 2020. 6(1). e001030. doi: 10.1136/rmdopen-2019-001030.
 6. Schett G., Kleyer A., Perricone C., Sahinbegovic E., Iagnocco A., Zwerina J. Diabetes is an independent predictor for severe osteoarthritis: results from a longitudinal cohort study. Diabetes Care. 2013. 36(2). 403-409. doi: 10.2337/dc12-0924.
 7. Alenazi A.M., Alshehri M.M., Alothman S. et al. The Association of Diabetes with Knee Pain Severity and Distribution in People with Knee Osteoarthritis using Data from the Osteoarthritis Initiative. Sci. Rep. 2020. 10. 3985. doi: 10.1038/s41598-020-60989-1.
 8. King K.B., Rosenthal A.K. The adverse effects of diabetes on osteoarthritis: update on clinical evidence and molecular mechanisms. Osteoarthritis Cartilage. 2015. 23(6). 841-850. doi: 10.1016/j.joca.2015.03.031.
 9. Frey N., Hugle T., Jick S.S., Meier C.R., Spoendlin J. Type II diabetes mellitus and incident osteoarthritis of the hand: apopulation-based case-control analysis. Osteoarthr. Cartil. 2016. 24(9). 1535-40. doi: 10.1016/j.joca.2016.04.005.
 10. Larkin M.E., Barnie A., Braffett B.H. et al. Musculoskeletal complications in type 1 diabetes. Diabetes Care. 2014. 37(7). 1863-9. doi: 10.2337/dc13-2361.
 11. Magnusson K., Bech Holte K., Juel N.G. et al. Long term type 1 diabetes is associated with hand pain, disability and stiffness but not with structural hand osteoarthritis features. The Dialong hand study. PLoS One. 2017. 12(5). e0177118.
 12. Alenazi A.M., Alothman S., Alshehri M.M. et al. The prevalence of type 2 diabetes and associated risk factors with generalized osteoarthritis: a retrospective study using ICD codes for clinical data repository system. Clin. Rheumatol. 2019. 38(12). 3539-3547. doi: 10.1007/s10067-019-04712-0.
 13. Alabdali L.A.S., Jaeken J., Dinant G.J., Ottenheijm R.P.G. Awareness of limited joint mobility in type 2 diabetes in general practice in the Netherlands: an online questionnaire survey. BMC Fam. Pract. 2019. 20(1). 98. doi: 10.1186/s12875-019-0987-7.
 14. Rahman M.M., Cibere J., Anis A.H., Goldsmith C.H., Kopec J.A. Risk of type 2 diabetes among osteoarthritis patients in a prospective longitudinal study. Int. J. Rheumatol. 2014. 2014. 620920. doi: 10.1155/2014/620920.
 15. Gokcen N., Cetinkaya Altuntas S., Coskun Benlidayi I., Sert M., Nazlican E., Sarpel T. An overlooked rheumatologic manifestation of diabetes: diabetic cheiroarthropathy. Clin. Rheumatol. 2019. 38(3). 927-932. doi: 10.1007/s10067-019-04454-z.
 16. Sellam J., Berenbaum F. Is osteoarthritis a metabolic disease? Joint Bone Spine. 2013. 80. 568-573. doi: 10.1016/j.jbspin.2013.09.007.
 17. Magnusson K., Hagen K.B., Osteras N., Nordsletten L., Natvig B., Haugen I.K. Diabetes is associated with increased hand pain in erosive hand osteoarthritis — data from a population-based study. Arthritis Care Res. (Hoboken). 2015. 67. 187-95. doi: 10.1002/acr.22460.
 18. Zyluk A., Puchalski P. Hand disorders associated with diabetes: a review. Acta Orthop. Belg. 2015. 81(2). 191-6. PMID: 26280955.
 19. Mota M., Panuş C., Mota E. et al. Hand abnormalities of the patients with diabetes mellitus. Rom. J. Intern. Med. 2000-2001. 38–39. 89-95. PMID: 15529576.
 20. Kirkman M.S. Osteoarthritis progression: is diabetes a culprit? Osteoarthritis Cartilage. 2015. 23(6). 839-40. doi: 10.1016/j.joca.2015.03.030.

Повернутися до номеру