Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 3, №3, 2022

Повернутися до номеру

Зуболікарська допомога в Україні: історичні нариси (частина 2)1

Автори: Шиміліна В.В.
ГО «Зубні лікарі України», КНП «Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка», м. Хмельницький, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Історія медицини

Версія для друку


Резюме

У статті розглянуто історичні аспекти становлення державного зуболікування в Україні на початку ХХ століття, а також подано документи й світлини. На підставі архівних матеріалів нормативно-правових документів висвітлено створення мережі державних лікувально-профілактичних зуболікарських закладів шляхом націоналізації приватних зуболікарських кабінетів. Проведено аналіз розвитку зуболікарської освіти в України: підготовка фахівців з вищою освітою проводилась у державних інститутах стоматології і шляхом перепідготовки зубних лікарів у стоматологів, а також проводилось навчання зубних лікарів, спеціалістів із середньою професійною освітою, у державних зуболікарських школах, які були націоналізовані й переведені в розпорядження губернських відділів охорони здоров’я. Запроваджені зміни, державне регулювання зуболікарської галузі створювали умови для забезпечення висококваліфікованою стоматологічною допомогою широких верств населення коштом держави.

The article presents the historical aspects on the formation of the state dental care in Ukraine at the beginning of the 20th century, as well as documents and photos. Based on archival materials of normative and legal documents, the creation of a network of state treatment and preventive dental institutions is presented through the nationalization of private dental rooms. The analysis on the development of dental education in Ukraine is conducted: preparation of specialists with higher education was carried out in state institutes of dentistry and by retraining dental doctors in stomatologists, as well as training of dentists, specialists with secon­dary professional education, was carried out in state dental schools, which were nationalized and transferred to order of the provincial departments of health care. The introduced changes and state regulation of the dental industry created conditions for providing highly qualified dental care to the general population at the expense of the state.


Ключові слова

підготовка зубних лікарів; зуболікарська допомога; нормативно-правові й архівні документи; зуболікарська освіта; реформування стоматологічної галузі

training of dentists; dental care; regulatory and archival documents; dental education; reforming the dental industry


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Мазур І.П., Павленко О.В., Скрипник І.Л. Стоматологія України. Історичні нариси. Харків: СІМ, 2017. С. 3, 4.
2. Єсюнін Є. Будинок Хаселева. Проскурівська, 6. Хмельницький, 2021. С. 4, 5.
3. Верхратський С.А. Історія медицини. 3-тє видання. Київ: Вища школа, 1983. С. 243, 352.
4. Свидетельство зубного врача Бетельмана А.И. Видане 16 вересня 1916 року Імператорським Новоросійським Університетом. Архів. Оригінал.
5. Патент зубного врача Бетельмана А.И. на личное промысловое занятие. 1924 р. Архів. Оригінал.
6. Постановление про «Порядок привлечения на государственную службу зубных врачей и реквизиции частных зубоврачебных кабинетов». ЦДАВО України. Оригінал. Машинопис.
7. Циркулярно всем Губздравотделам от 25.12.1918. ЦДАВО України. Оригінал. Машинопис.
8. Удостоверение зубного врача Бетельмана А.И. Архів. Оригінал.
9. Бетельман А.И. Нерешенные проблемы стоматологии. Газета «Медицинский работник», 5 січня 1939 р. Архів. Оригінал.
10.  Левченко А.-О.Ю., Мазур І.П. Історична хронологія організації державної системи стоматологічної служби України. Oral &General Health. 2021. Т. 2. № 4. С. 58.
11.  Мазур І.П. Віковий досвід і нові старти вітчизняної стоматології. Ваше здоров’я. 2019. № 41-42. С. 21.
12.  Шиміліна В.В., Хлєбас С.В., Слободяник М.В. Зуболікарська освіта в Україні: історичні нариси. Oral &General Health. 2021. Т. 2. № 4. С. 48, 52.

Повернутися до номеру