Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 3, №3, 2022

Повернутися до номеру

Зміни в нормативно-правовій базі надання медичної стоматологічної допомоги й роботи лікарів стоматологічного профілю

Автори: Вахненко О.М.
ГО «Асоціація стоматологів України», Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

У статті подано аналіз змін у нормативно-правовій базі надання медичної стоматологічної допомоги й роботи лікарів стоматологічного профілю. Подаються нормативно-правові акти, прийняті за останні роки. Окрема увага приділяється трансформації в системі безперервного професійного розвитку лікарів, проблемам стандартизації стоматологічної допомоги. Подано короткий аналіз роботи групи експертів МОЗ України за напрямами «терапевтична стоматологія», «хірургічна стоматологія», «ортопедична стоматологія», «дитяча стоматологія», «ортодонтія», «стоматологія».

The article presents an analysis of changes in the regulatory framework for the provision of medical dental care and the work of dental professionals. The normative legal acts adopted in recent years are presented. Special attention is paid to the transformation in the system of continuous professional development of doctors, problems of standardization of dental care. A brief analysis of the work of a group of experts from the Ministry of Health of Ukraine in the areas of therapeutic dentistry, surgical dentistry, orthopedic dentistry, children’s dentistry, orthodontics, dentistry is provided.


Ключові слова

нормативно-правові акти: закони, постанови Кабінету Міністрів, накази Міністерства охорони здоров’я; зміни в системі безперервного професійного розвитку лікарів; стандартизація; група експертів Міністерства охорони здоров’я

regulatory acts: laws, resolutions of the Cabinet of Ministers, orders of the Ministry of Health; changes in the system of continuous professional development of doctors; standardization; group of experts of the Ministry of Health


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Мазур І.П., Лехан В.М., Рибачук А.В. Трансформації стоматологічної галузі за період незалежності України та їх вплив на доступність стоматологічної допомоги. Медичні перспективи. 2022. № 1. С. 184-192.
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я: Закон України від 6 квітня 2017 року № 2002-VIII.
3. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України від 19.10.2017 № 2168-VII.
4. Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями «ортопедична стоматологія», «терапевтична стоматологія», «хірургічна стоматологія», «ортодонтія», «дитяча терапевтична стоматологія», «дитяча хірургічна стоматологія»: Наказ МОЗ України № 566 від 23 листопада 2004 р.
5. Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги: Наказ МОЗ України № 507 від 28.12.2002.
6. Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2020 років. Стратегічна дорадча група з питань реформування системи охорони здоров’я в Україні. 2015. 41 с.
7.  Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 302.
8. Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію: Наказ МОЗ України від 22.06.2021 № 1254.
9. Про внесення змін до Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур»: Наказ МОЗ України від 22.09.2017 № 1126.
10. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики: Постанова Кабінету міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285.
11. Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 678 від 21.06.2001, № 134 від 14.02.2002, № 1035 від 10.11.2010, № 1216 від 17.12.2012, № 329 від 27.05.2015, № 921 від 11.11.2015): Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765.

Повернутися до номеру