Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 18, №6, 2022

Повернутися до номеру

П’ятнадцятирічний досвід навчання інтернів різних спеціальностей за модулем «Невідкладні стани»

Автори: Єхалов В.В., Кравець О.В., Станін Д.М., Кріштафор Д.А., Багуніна О.О.
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Медична освіта

Версія для друку


Резюме

Співробітники кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО ДДМУ протягом 15 років займаються підготовкою лікарів-інтернів різних спеціальностей до ЛІІ «Крок-3», що являє собою складний динамічний процес, який вимагає ретельного дослідження та корекції. Окремо дистанційна форма навчання може використовуватися як тимчасовий захід за умов неможливості проведення очного навчання з наступним переходом до традиційної форми. Методологія навчання лікарів-інтернів різних спеціальностей за модулем «Невідкладні стани» повинна бути гнучкою залежно від динамічних змін соціально-психологічного статусу молодих колег.

For 15 years, employees of the Department of Ane­sthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine of the Faculty of Postgraduate Education of Dnipro State Medical University have been training interns of various specialties for the licensing integrated exam “Krok-3”, which is a complex dynamic process that requires careful study and correction. Separately, distance learning can be used as a temporary measure when it is impossible to conduct full-time education, with a subsequent transition to the traditional form. The methodo­logy for training interns of different specialties in the “Emergency medicine” course should be flexible depending on the dynamic changes in the socio-psychological status of young colleagues.


Ключові слова

післядипломна освіта; інтерни; невідкладні стани

postgraduate education; interns; emergencies


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Булах І.Є., Дзяк Г.В., Лехан В.М. та ін. Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3. Лікувальна справа та педіатрія»: розробка тестових завдань та аналіз результатів тестування: Методичний посібник. Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005. 100 с.
  2. Livingston E. Context and detail in studies of the witnessable social order: puzzles, maps, checkers, and geometry. Journal of Pragmatics. 2008. Vol. 40. № 5. P. 840-862.
  3. Житєньова Н.В. Принципи візуалізації як основа дидактичного дизайну. Science Rise: Pedagogical Education. 2017. № 3(11). С. 11-14.
  4. Dmytryshyn B.Y. Psychological features of forming students’ positive educational motivation. Problems of Modern Psychology. 2015. Vol. 27. Р. 137-150.
  5. Hodges C., Moore S., Lockee B. et al. The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. Creative Education. 2020. Vol. 11. № 7. URL: https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-differencebetween-emergency-remote-teaching-and-online-learning.
  6. Дубоссарська Ю.О. Досвід дистанційного навчання з акушерства і гінекології у період карантину. Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. С. 316-317. 
  7. Ярмола Т.І., Мохначов О.В., Ткаченко Л.А. та ін. Інформатизація освіти і її наслідок – формування «кліпової» свідомості та «кліпового» мислення — крок уперед чи назад у медичній освіті? Удосконалення якості підготовки лікарів в сучасних умовах. Полтава, 2016. С. 254-256.
  8. Гич Г.М. «Кліпове» мислення молоді: друг чи ворог навчання? Наукові праці. Педагогіка. 2016. Т. 269. № 257. С. 38-42.
  9. Льода Л.М. Формування культури читання в аспекті збереження матеріальних носіїв інформації. Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. С. 354-366.
  10. Charoentanyarak A., Anothaisintawee T., Kanhasing R. et al. Prevalence of Burnout and Associated Factors Among Family Medicine Residency in Thailand. Journal of Medical Education and Curricular Development. 2020. Vol. 7. P. 2382120520944920. doi: 10.1177/2382120520944920.

Повернутися до номеру