Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.



Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Нирки" Том 11, №3, 2022

Повернутися до номеру

Дистанційне навчання в системі вищої освіти Казахстану (на підставі основних платформ і сервісів)

Автори: I.S. Kalymanov
Karaganda Medical University, Karaganda, Kazakhstan

Рубрики: Нефрологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

У цій статті автор розглядає дистанційне навчання як новий етап розвитку освіти. Автор наголошує на останніх досягненнях освітнього процесу, а також впливі процесу самоізоляції на впровадження дистанційного навчання. Визначено головні переваги й недоліки технології дистанційного навчання. Розглядаються базові принципи, які необхідно засвоїти викладачеві для проведення дистанційного навчання студентів. Наведені основні освітні платформи й послуги, такі як Microsoft Teams, Moodle, Zoom, Cisco Webex, Google Classroom. Висвітлено головні можливості кожної платформи і сервісу для проведення дистанційного навчання. Виділено сильні й слабкі сторони кожної з наведених вище платформ і сервісів.

In this article, the author considers distance learning as a new stage in the development of education. The author focuses on the latest achievements in the educational process, as well as the impact of the self-isolation process on the introduction of distance learning. The main advantages and disadvantages of distance learning technology are determined. The basic principles that a teacher needs to master for conducting distance learning of students are considered. The main educational platforms and services are presented, such as Microsoft Teams, Moodle, Zoom, Cisco Webex, Google Classroom. The main features of each platform and service for distance learning are highlighted. The strengths and weaknesses of each of the above platforms and services are considered.


Ключові слова

дистанційне навчання; платформа; сервіс; Microsoft Teams; Moodle; Zoom; Cisco Webex; Google Classroom

distance learning; platform; service; Microsoft Teams; Moodle; Zoom; Cisco Webex; Google Classroom


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Zubov A.V., Zubova I.I. Information technology in linguistics: Textbook. M.: Publishing Center “Academy”, 2004. P. 208.
2. Demkin V.P., Mozhaeva G.V. Distance learning technologies. Tomsk, 2002.
3. Tiunova N.Yu. Educational platforms as a means of intensifying the professional training of college students. Vocational education in Russia and abroad. 2016. 2(22). P. 103-108.
4. Tserulnik A.Yu. The use of distance learning format for students in the educational process. International Research Journal. 2020. 6(96). Part 3. P. 92-95.
5. Tairov V.V., Kirsh K.D., Adamchik A.A., Kosenko V.Yu. Analysis of the progress of students of the Faculty of Dentistry during distance learning during the Covid19 pandemic. International Scientific Research Journal. 2021. 10(112). Part 2. Р. 66-69.
6. Voronenko Y., Minster O., Ivanov D. Promissory Concept of medical education. J. Eur. CME. 2015. 4. 1. 25135. DOI: 10.3402/jecme.v4.25135.
7. Voronenko Yu.V., Mintser O.P., Ivanov D.D. Modern knowledge transfer in postgraduate medical education. Kidneys. 2012. 2. Р. 15-16.
8. Pokushalova L.V. Distance learning — the educational system of the future. Philological Sciences. Questions of theory and practice. 2009. 2(4). Р. 200-202.
9. Ruliene L.N. Distance learning as a new educational practice. Bulletin of the Buryat State University. 2011. 1. S. 67-70
10. Yurkov N.K., Levin V.I., Bannov V.Ya., Trusov V.A., Almametov V.B. Distance learning in Russia and its problems. Reliability and quality: Proceedings of the international symposium. Penza: PenzSTU Publishing House, 2005. Р. 316-317.

Повернутися до номеру