Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Нирки" Том 11, №3, 2022

Повернутися до номеру

Комплекс D-манози й екстракту плодів журавлини в лікуванні й профілактиці рецидивуючих інфекцій сечової системи в жінок

Автори: Возіанов С.О. (1), Камінецький В.В. (1), Шевчук О.О. (1), Кушніренко С.В. (2), Мазурець В.О. (1), Кушніренко О.В. (1)
(1) — ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Нефрологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Інфекції сечової системи (ІСС) є одними з найпоширеніших бактеріальних захворювань у всьому світі. Незважаючи на ефективність антибіотиків, спрямованих проти ІСС, частота рецидивів серед пацієнтів залишається значною. Крім того, розвиток стійкості до антибіотиків викликає серйозне занепокоєння і створює попит на альтернативні варіанти лікування. Мета дослідження: оцінка ефективності комплексу D-манози й екстракту плодів журавлини (дієтичної добавки Форінал саше) у лікуванні й профілактиці в жінок з рецидивуючими ІСС (рІСС). Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 192 жінки з неускладненими рІСС віком від 18 до 65 років. Залежно від схеми лікування всі хворі були розподілені на такі групи: група І — 98 пацієнток, які отримували перорально Форінал 1 пакет-саше на добу протягом 3 місяців в амбулаторному режимі; група ІІ — 94 пацієнтки, які отримували перорально Форінал 1 пакет-саше на добу в поєднанні з Урофосцином®, гранули для орального розчину, по 1 пакету-саше 1 раз на 10 діб протягом 3 місяців в амбулаторному режимі. Ефективність дієтичної добавки Форінал оцінювалась за наступними критеріями: відсутність симптоматичних ІСС; підтримання нормальних показників загального аналізу сечі; скорочення числа рецидивів захворювання. Тривалість дослідження для кожного пацієнта становила 3 місяці. Загальна тривалість дослідження — 6 місяців. Результати. Отримані результати продемонстрували, що висока ефективність лікування зареєстрована в 79,6 % пацієнтів І групи, які отримували Форінал, і 85,1 % пацієнтів ІІ групи, які отримували Форінал у поєднанні з Урофосцином®. Помірна ефективність відзначена в 17,3 % пацієнтів на монотерапії Форіналом і 12,8 % пацієнтів на комбінованому лікуванні. Низька ефективність лікування зареєстрована в 3,1 % пацієнтів І групи і 2,1 % пацієнтів ІІ групи. Метод порівняння очікуваних частот і тих, що спостерігаються: χ2 = 1,855; р < 0,396. Висновки. Результати дослідження продемонстрували високу ефективність, безпеку й переносимість дієтичної добавки Форінал у 79,6 % жінок з рІСС. Комплекс D-манози й екстракту плодів журавлини (Форінал) є багатообіцяючою альтернативою антибактеріальній терапії або додатковим засобом при лікуванні й профілактиці рІСС.

Background. Urinary tract infections (UTIs) are among the most widespread bacterial diseases worldwide. Despite the efficacy of antibiotics used against UTIs, the recurrence rate remains significant. Moreover, the developed antibiotic resistance is of great concern and promotes the demand for alternative treatment options. Objective of the study: to evaluate the effectiveness of D-mannose and cranberry fruit extract complex (Forinal sachet dietary supplement) for the treatment and prevention of recurrent UTIs in females. Material and methods. The study involved 192 females with uncomplicated recurrent UTIs aged 18 to 65 years. Depending on the treatment regimen, all patients were divided into the following groups: group I — 98 women who received Forinal orally 1 sachet daily for 3 months on an outpatient basis; group II — 94 women who received Forinal orally 1 sachet daily in combination with Urofoscin® granules for oral solution 1 sachet once in 10 days for 3 months on an outpatient basis. The effectiveness of Forinal dietary supplement was assessed using the following criteria: absence of symptomatic UTIs; maintained normal values of common urinalysis; and reduction of disease relapses. For each patient, the study duration was 3 months. The total period of the study was 6 months. Results. According to the obtained results, high treatment efficacy was recorded in 79.6 % of patients in group I who received Forinal and in 85.1 % of women in group II who took Forinal in combination with Urofoscin®. Moderate efficacy was recorded in 17.3 % of patients on Forinal monotherapy and in 12.8 % of women receiving combined treatment. Low treatment efficacy was registered in 3.1 % of patients in group I and in 2.1 % of women in group II. Expected and observed frequencies comparison method was used: χ2 = 1.855, р < 0.396. Conclusions. The results of the study demonstrated high efficacy, safety and tolerance of Forinal dietary supplement in 79.6 % of females with recurrent UTIs. D-mannose and cranberry fruit extract complex (Forinal) is a promising alternative to antibacterial therapy or an additional agent in the treatment and prevention of recurrent UTIs.


Ключові слова

рецидивуючі інфекції сечової системи; жінки; D-маноза; екстракт плодів журавлини; Форінал

recurrent urinary tract infections; females; D-mannose; cranberry fruit extract; Forinal

Вступ 

Інфекції сечової системи (ІСС) є поширеною причиною звернення по медичну допомогу й призначення антимікробних препаратів. Близько 60 % жінок переносять принаймні одну ІСС у своєму житті, а 30–40 % матимуть повторні епізоди ІСС, які інтерпретуються як рецидивуючі ІСС (рІСС). Рецидивуючі ІСС пов’язані зі значною захворюваністю й зниженням якості життя з подальшим економічним впливом на охорону здоров’я [1]. Зокрема, в Австралії на рІСС припадає > 76 000 госпіталізацій на рік з річною вартістю 909 мільйонів австралійських доларів [2, 3]. У США витрати оцінюються в понад 2 мільярди доларів на рік [4].
У PubMed, Google Scholar і на офіційних веб-сторінках низки організацій — основних урологічних, гінекологічних, інфекційних і загальної практики — було здійснено пошук рекомендацій щодо рІСС у березні 2022 року. Дев’ять настанов були включені для перегляду: Європейської асоціації урологів (EAU), Національного інституту охорони здоров’я і досконалості медичної допомоги Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (NICE), Товариства акушерів і гінекологів Канади (SOGC), Американської академії сімейних лікарів (AAFP), Мексиканського коледжу спеціалістів з гінекології та акушерства (COMEGO), Швейцарського товариства гінекології та акушерства (SSGO), Іспанського товариства інфекційних захворювань і клінічної мікробіології (SEIMC), Німецької асоціації наукових медичних товариств (AWMF) і Американської урологічної асоціації (AUA)/Канадської урологічної асоціації (CUA)/Товариства уродинаміки, жіночої тазової медицини та урогенітальної реконструкції (SUFU) [5].
Визначення й оцінка рІСС, а також стратегії антибіотикопрофілактики були здебільшого узгодженими в усіх настановах і підкреслювали важливість отримання посіву сечі й обмеження цистоскопії і візуалізації верхніх сечових шляхів у жінок без факторів ризику. Відзначені різні рекомендації щодо симптоматичного лікування, антибіотиків, призначених самостійно, і антибіотикозберігаючих профілактичних стратегій, таких як журавлина, D-маноза, вагінальний естроген, імуноактивна профілактика за допомогою OM-89, внутрішньоміхурове введення глікозаміногліканів (ГАГ) і фітотерапія. Безперервний або посткоїтальний профілактичний прийом антибіотиків підтримувався всіма рекомендаціями [5]. 
У 2022 році в Настановах EAU розділ 3.5 з рІСС повністю оновлено, надано нові рекомендації щодо лікування. Діагностуйте рІСС за допомогою посіву сечі. Не виконуйте розширене рутинне обстеження (наприклад, цистоскопію, повне ультразвукове дослідження (УЗД) черевної порожнини) у жінок, молодших за 40 років, з рІСС і без факторів ризику. Порадьте жінкам перед менопаузою збільшити споживання рідини, оскільки це може зменшити ризик повторних ІСС. Використовуйте вагінальну замісну терапію естрогенами в жінок у постменопаузі, щоб запобігти рІСС. Використовуйте імуноактивну профілактику для зменшення рІСС у всіх вікових групах. Порадьте пацієнтам використання місцевих або пероральних пробіотиків, що містять штами з доведеною ефективністю, для відновлення вагінальної флори для запобігання ІСС. Використовуйте D-манозу для зменшення повторних епізодів ІСС, але пацієнтів слід проінформувати, що для підтвердження результатів початкових досліджень необхідні подальші дослідження. Використовуйте ендовезикальні інстиляції гіалуронової кислоти або комбінації гіалуронової кислоти і хондроїтину сульфату, щоб запобігти повторним ІСС у пацієнтів, у яких менш інвазивні профілактичні підходи виявилися неефективними. Пацієнтів слід проінформувати, що для підтвердження результатів початкових досліджень необхідні подальші дослідження. Використовуйте безперервну або посткоїтальну антимікробну профілактику, щоб запобігти рІСС, якщо неантимікробні заходи не дали результатів. Консультувати пацієнтів щодо можливих побічних ефектів. Для пацієнтів з належним комплаєнсом слід розглянути можливість самостійного призначення короткочасної протимікробної терапії [6].
З метою отримання доказової бази ефективності заходів неантибактеріального лікування і профілактики й упровадження отриманих результатів у практичну діяльність доцільним і патогенетично обґрунтованим є застосування дієтичної добавки Форінал саше виробництва АТ «Київмедпрепарат», Україна, у жінок з неускладненими рІСС.
Форінал — комплекс D-манози й екстракту плодів журавлини, які є додатковим джерелом біологічно активних речовин — моносахаридів, проантоціанідинів, флавоноїдів. Зазначена комбінація має антибактеріальні, протизапальні, антиоксидантні й сечогінні властивості, підкислює сечу, сприяє детоксикації організму й запобігає утворенню каменів у нирках і сечовивідних шляхах. 
Активна речовина: діючі речовини — D-маноза — 1500 мг, сухий екстракт плодів журавлини (Vaccinium macrocarpon) — 144 мг, що еквівалентно 36,0 мг проантоціанідинів; допоміжні речовини: сорбітол (наповнювач, підсолоджувач); кремнію діоксид колоїдний безводний (стабілізатор).
D-маноза зв’язує уропатогенні мікроорганізми, сприяє нормальній роботі сечовивідних шляхів, очищаючи й підтримуючи здоров’я слизової оболонки сечового міхура. D-маноза може також проявляти протипухлинні властивості за допомогою специфічних молекулярних механізмів. D-маноза не впливає на вуглеводний обмін і є безпечною для людей із цукровим діабетом. Терапія D-манозою ефективно зменшує симптоматику циститу і не дає ніяких побічних ефектів, притаманних антибіотикотерапії. Сеча, насичена D-манозою, знижує адгезію уропатогенних бактерій до уротелію ниркових мисок, сечоводів, сечового міхура й уретри. Тому D-манозу слід застосовувати для лікування циститу в пацієнтів з алергією на антибіотики, цукровим діабетом, артеріальною гіпертензією, а також у вагітних [7–9].
Екстракт плодів журавлини містить проантоціанідини, флавоноїди (кверцетин, кемпферол, мірицетин, гесперидин); цукри, органічні кислоти (бензойну, урсолову, хінну); дубильні речовини, вітаміни: А, С, Е, РР, групи В; пектини, макро- і мікроелементи: калій, магній, фосфор, залізо. Проантоціанідини перешкоджають адгезії бактерій E.coli та інших до слизової оболонки сечоводу і сечового міхура, що сприяє швидкому вимиванню збудників інфекції і запобігає колонізації мікробами сечовидільної системи і розвитку запалення [6, 10]. Активні компоненти журавлини посилюють дію антибіотиків та інших антисептичних препаратів, які застосовуються для лікування ІСС. Екстракт плодів журавлини зменшує кількість іонізованого кальцію в сечі, що забезпечує виражену профілактичну дію щодо утворення конкрементів в нирках, особливо якщо взяти до уваги, що 75–85 % з них складаються з оксалату кальцію. 
Підвищення рівня кислотності сечі на тлі застосування екстракту плодів журавлини знижує імовірність поєднання іонів кальцію і фосфату, що, у свою чергу, знижує ризик утворення конкрементів. Пектинові речовини журавлини утворюють нерозчинні сполуки з важкими металами й радіонуклідами і сприяють їх виведенню з організму і загальній детоксикації. 
Синергічна дія D-манози і екстракту плодів журавлини, які входять до складу дієтичної добавки Форінал, спрямована на ефективний захист сечовивідних шляхів від проникнення патогенних мікроорганізмів, сприяє детоксикації організму й запобігає утворенню конкрементів у нирках і сечовивідних шляхах. 
Отже, вищеперераховані властивості дієтичної добавки Форінал визначили патогенетичну обґрунтованість і доцільність її застосування в лікуванні жінок з рІСС.
Мета даного дослідження полягала в оцінці ефективності комплексу D-манози й екстракту плодів журавлини (дієтичної добавки Форінал саше) в лікуванні й профілактиці в жінок з рецидивуючими ІСС.

Матеріали та методи 

Дослідження проводилось як відкрите контрольоване у двох групах пацієнтів з контролем вихідного стану на базі ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України». Дослідження було схвалене комітетом з біоетики і відповідало етичним і морально-правовим вимогам згідно з Наказом МОЗ України № 281 від 01.11.2000. Інформована згода отримана від усіх пацієнтів до початку дослідження. 
Критерії включення: жінки віком від 18 до 65 років; діагноз — неускладнені рІСС; інформована письмова згода пацієнта на участь у дослідженні.
Критерії виключення: підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату; прийом нерекомендованих ліків за місяць до початку і під час проведення дослідження; участь у будь-якому іншому клінічному випробуванні; ускладнені ІСС: уроджені вади розвитку органів сечової системи, цукровий діабет, імунодефіцитні стани, вагітність, нейрогенні розлади сечовипускання, хронічна хвороба нирок, сечокам’яна хвороба.
У дослідженні брали участь 192 жінки з неускладненими рІСС, які знаходились на амбулаторному лікуванні, віком від 18 до 65 років.
Залежно від схеми лікування всі хворі були розподілені на такі групи: група І — 98 пацієнток, які отримували перорально Форінал 1 пакет-саше на добу, АТ «Київмедпрепарат», Україна, протягом 3 місяців в амбулаторному режимі. Вміст пакету-саше попередньо розчиняли в склянці (250 мл) питної води. Група ІІ — 94 пацієнтки, які отримували перорально Форінал 1 пакет-саше на добу, АТ «Київмедпрепарат», Україна, протягом 3 місяців у поєднанні з Урофосцином®, гранули для орального розчину, виробництва АТ «Київмедпрепарат» у пакетах-саше (фосфоміцину трометамол 5,631 г, що еквівалентно 3 г фосфоміцину) по 1 пакету-саше 1 раз на 10 діб протягом 3 місяців в амбулаторному режимі. Тривалість дослідження для кожного пацієнта становила 3 місяці. Загальна тривалість дослідження — 6 місяців.
Для оцінки терапевтичної ефективності й переносимості досліджуваного препарату пацієнтам проводили обстеження із застосуванням наступних методів: збір анамнезу, об’єктивне обстеження, загальний аналіз сечі, бактеріологічне дослідження сечі, УЗД. Дані наведені в табл. 2.
Ефективність дієтичної добавки Форінал оцінювалась за наступними критеріями: відсутність симптоматичних ІСС; підтримання нормальних показників загального аналізу сечі; скорочення числа рецидивів захворювання.
Оцінка ефективності лікування проводилась дослідником за наступною шкалою: висока ефективність — відсутність симптоматичних ІСС (відсутність загострень ІСС і симптомів нижніх сечових шляхів); підтримання нормальних показників загального аналізу сечі протягом 6 місяців; помірна ефективність — 1 епізод симптоматичної ІСС (загострення ІСС і наявність симптомів нижніх сечових шляхів); епізоди відхилень від референтних значень показників загального аналізу сечі протягом 6 місяців; низька ефективність — 2 епізоди симптоматичної ІСС (загострення ІСС і наявність симптомів нижніх сечових шляхів); епізоди відхилень від референтних значень показників загального аналізу сечі протягом 6 місяців. 
Переносимість дієтичної добавки Форінал оцінювалась на підставі симптомів і суб’єктивних відчуттів, про які повідомляли хворі, і об’єктивних даних, отриманих у процесі лікування. Враховувалась динаміка лабораторних показників, а також частота виникнення й характер побічних реакцій. Переносимість дієтичної добавки оцінювалась дослідником у балах за наступною шкалою: 1 бал — добре (не відзначаються побічні ефекти); 2 бали — задовільно (спостерігаються незначні побічні ефекти, які не вимагають відміни препарату); 3 бали — незадовільно (має місце небажаний побічний ефект, який здійснює значний негативний вплив на стан хворого і вимагає відміни препарату). 
Статистичну обробку результатів дослідження проводили за допомогою програми Statistica 6.1 (StatSoftInc., серійний № AGAR909E415822FA) і програмного пакета MedCalc Statistical Software trial version 17.4. (MedCalc Software bvba, Ostend, Belgium; https://www.medcalc.org; 2017). Перевірка гіпотези нормальності розподілу кількісних ознак проводилася за критерієм Шапіро — Уїлка або Колмогорова — Смірнова. Застосовувались непараметричні методи опису показників та оцінки вірогідності результатів дослідження, вірогідність різниці відносних показників визначалась з використанням критерію хі-квадрат (χ2) Пірсона. Результати вважалися статистично значущими при р < 0,05 для всіх видів аналізу.

Результати та обговорення

Отримані результати продемонстрували, що висока ефективність лікування зареєстрована у 79,6 % пацієнтів І групи, які отримували Форінал, і 85,1 % пацієнтів ІІ групи, які отримували Форінал у поєднанні з Урофосцином®. Помірна ефективність відзначена в 17,3 % пацієнтів на монотерапії Форіналом і 12,8 % пацієнтів на комбінованому лікуванні. Низька ефективність лікування зареєстрована в 3,1 % пацієнтів І групи і 2,1 % пацієнтів ІІ групи. Дані наведені в табл. 3. Метод порівняння очікуваних частот і тих, що спостерігаються: χ2 = 1,855; р < 0,396. 
Отже, результати дослідження продемонстрували високу ефективність, безпеку й переносимість дієтичної добавки Форінал при рІСС у жінок. Форінал — нова альтернатива антимікробному лікуванню з багатообіцяючою стратегією для реалізації лікувального й профілактичного потенціалу в управлінні рІСС.
Побічні ефекти на тлі застосування Форіналу не відзначались. Оцінка переносимості дієтичної добавки Форінал документована нами як добра. Пацієнти відзначали зручність застосування Форіналу. 
ІСС є одними з найпоширеніших бактеріальних захворювань у всьому світі. Незважаючи на ефективність антибіотиків, спрямованих проти ІСС, частота рецидивів серед пацієнтів залишається значною. Крім того, розвиток стійкості до антибіотиків викликає серйозне занепокоєння й створює попит на альтернативні варіанти лікування [11–13]. Результати дослідження демонструють, що комплекс D-манози й екстракту плодів журавлини може бути багатообіцяючою альтернативою або додатковим засобом, особливо як профілактика рІСС. При виділенні із сечею D-маноза й екстракт плодів журавлини перешкоджають прикріпленню бактерій до уротелію і спричиненню інфекції. Комплекс D-манози й екстракту плодів журавлини виявився ефективним для зниження частоти повторних епізодів ІСС і подовження періодів ремісії.

Висновки

1. Результати дослідження продемонстрували високу ефективність, безпеку й переносимість дієтичної добавки Форінал у 79,6 % жінок з рІСС.
2. Комплекс D-манози й екстракту плодів журавлини (Форінал) є багатообіцяючою альтернативою антибактеріальній терапії або додатковим засобом для лікування й профілактики рІСС. 
Конфлікт інтересів: не заявлений.
Рецензенти: завідувач відділу дитячої урології ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМНУ», д.м.н. В.Ф. Петербургський; завідувач кафедри педіатрії № 2 НУОЗ України імені П.Л. Шупика, д.м.н., професор Т.В. Марушко.
 
Отримано/Received 22.07.2022
Рецензовано/Revised 03.08.2022
Прийнято до друку/Accepted 10.08.2022

Список літератури

 1. Renard J., Ballarini S., Mascarenhas T. et al. Recurrent lower urinary tract infections have a detrimental effect on patient quality of life: a prospective, observational study. Infect. Dis. Ther. 2014. 4. 125-35.
 2. Australian Commission on Safety and Quality in Health Care and Australian Institute of Health and Welfare. The Fourth Australian Atlas of Healthcare Variation. Sydney, NSW: ACSQHC, 2021.
 3. OUTBREAK Consortium. A One Health Antimicrobial Resistance Economic Perspective. Sydney, NSW: UTS, 2020.
 4. Anger J., Lee U., Ackerman A.L. et al. Recurrent Uncomplicated Urinary Tract Infections in Women: AUA/CUA/SUFU Guideline. J. Urol. 2019. 202(2). 282-289.
 5. Kwok M., McGeorge S., Mayer-Coverdale J. et al. Guideline of guidelines: management of recurrent urinary tract infections in women. BJUI. 2022. https://doi.org/10.1111/bju.15756.
 6. Bonkat G., Bartoletti R., Bruyere F. et al. EAU Guidelines on Urological Infections. 2022. uroweb.org/guideline/urological-infections.
 7. Porru D., Parmigiani A., Tinelli C., Barletta D., Choussos D., Franco C.D. et al. Oral D-mannose in recurrent urinary tract infections in women: a pilot study. J. Clin. Urol. 2014. 7(3). 208-213.
 8. Gan J., Dou Y., Li Y., Wang Z., Wang L., Liu S. et al. Producing anti-inflammatory macrophages by nanoparticle-triggered clustering of mannose receptors. Biomaterials. 2018. 178. 95-108.
 9. Gonzalez P.S., O’Prey J., Cardaci S., Barthet V.J.A., Sakamaki J.I., Beaumatin F. et al. Mannose impairs tumour growth and enhances chemotherapy. Nature. 2018. 563(7733). 719-723.
 10. de Llano D.G., Moreno-Arribas M.V., Bartolomé B. Cranberry polyphenols and prevention against urinary tract infections: relevant considerations. Molecules. 2020. 25(15). 3523.
 11. Kyriakides R., Jones P., Somani B.K. Role of D-mannose in the prevention of recurrent urinary tract infections: evidence from a systematic review of the literature. Eur. Urol. Focus. 2021. 7(5). 1166-1169. 
 12. Kranjčec B., Papeš D., Altarac S. D-Mannose powder for prophylaxis of recurrent urinary tract infections in women: a randomized clinical trial. World J. Urol. 2014. 32. 79-84.
 13. Ala-Jaakkola R., Laitila A., Ouwehand A.C., Lehtoranta L. Role of D-mannose in urinary tract infections — a narrative review. Nutr. J. 2022 Mar 22. 21(1). 18.

Повернутися до номеру