Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Газета "Новини медицини та фармації" №1 (745), 2021

Повернутися до номеру

Перспективы и недостатки дистанционного обучения врачей-интернов на цикле «Неотложные состояния»

Автори: Ехалов В.В., Кравец О.В., Криштафор Д.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку

Экстренное удаленное обучение представляет собой временный переход образовательного процесса к альтернативному режиму обучения вследствие кризисных обстоятельств [1, 2]. Оно отличается от заочного более удобной системой предоставления информации и использованием новых технологий, что дает возможность расширить географию участников курса, не снижая качества учебного процесса; позволяет сократить время занятий благодаря скорости коммуникации преподавателя и интерна, а также возможности использования почти всех форм обучения (в том числе самостоятельной работы в электронной библиотеке) с помощью электронных устройств [3]. Основная цель процесса заключается не в том, чтобы воссоздать устойчивую образовательную экосистему, а скорее в том, чтобы обеспечить временный доступ к обучению и учебной поддержке во ...

Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Кухаренко В.М., Бондаренко В.В. Екстрене дистанційне навчання. Екстрене дистанційне навчання в Україні: за ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка. Харків: КП «Міська друкарня», 2020. C. 7-29.
2. Hodges C., Moore S., Lockee B., Trust T., Bond A. The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. Educause Review. 2020. URL: https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-differencebetween-emergency-remote-teaching-and-online-learning.
3. Агранович Н.В., Ходжаян А.Б. Возможность и эффективность дистанционного обучения в медицине. Фундаментальные исследования. 2012. № 3(3). С. 545-547.
4. Кошелев И.А. Дистанционное образование в системе современного здравоохранения: реальность и перспективы. Медицинский альманах. 2010. № 1. С. 48-53.
5. Вольчик В.В., Ширяев И.М. Дистанционное высшее образование в условиях самоизоляции и проблема институциональных ловушек. Актуальные проблемы экономики и права. 2020. Т. 14. № 2. С. 235-248.
6. Кузнецова О.В. Дистанционное обучение: за и против. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 8. Ч. 2. С. 362-364.
7. Дубоссарська Ю.О. Досвід дистанційного навчання з акушерства і гінекології у період карантину. Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. С. 316-317.
8. Журавльова Л.В., Лахно О.В., Цівенко О.І. Методи дистанційного навчання при викладанні дисципліни «Внутрішні хвороби» у лікарів-інтернів. Сучасний стан та перспективи підготовки лікарів-інтернів у Харківському національному медичному університеті: збірник наукових праць. Харків: ХНМУ, 2020. С. 42-44.
9. Мінько Л.Ю. Дистанційне навчання у післядипломній освіті лікарів-інтернів. Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». 2017. Т. 17. № 2(58). С. 299-302.
10. Єхалов В.В., Кущ К.О., Хоботова Н.В. Інтерактивні форми надання лекційного матеріалу в післядипломній медичній освіті. Південноукраїнський медичний науковий журнал. 2017. № 17(17). С. 40-42.
11. Melnyk Y.B., Yekhalov V.V., Sedinkin V. A. The Role and Influence of “Clip Thinking” on the Educational Process in Medical Education. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences. 2020. V. 11. № 1. Р. 61-64.
12. Ортеменка Е.П. Дистанционный контроль теоретической подготовленности студентов-медиков шестого курса к сдаче тестового лицензионного экзамена «Крок 2». Смоленский медицинский альманах. 2016. № 2. С. 129-133.
13. Фефер Е.І. Оцінка рівня знань при використанні дистанційних технологій навчання в стоматології. Медична інформатика та інженерія. 2009. № 3. С. 66-70.
14. Ехалов В.В., Гайдук О.И., Хоботова Н.В., Егоров С.В., Зозуля О.А. Некоторые психологические особенности врачей-интернов разных специальностей при обучении на цикле «Неотложные состояния». Південноукраїнський медичний науковий журнал. 2016. № 14(14). С. 51-53.
15. Коваль Б.Ф., Пойда С.А. Організація дистанційної форми навчання лікарів-інтернів у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова. Проблеми сучасної освіти: збірник науково-методичних праць. № 8. Ч. 2. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. С. 40-47.
16. Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Сединкин В.А., Кравец О.В., Площенко Ю.А. Некоторые возможности дистанционного обучения врачей-интернов на цикле «Неотложные состояния». Медицина неотложных состояний. 2017. № 5(84). С. 105-109.
17. Олійник Ю., Лопіна Н., Нестеренко В. Особливості впровадження технологій дистанційного навчання в медичних закладах вищої освіти. Екстрене дистанційне навчання в Україні. За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка. Харків: КП «Міська друкарня», 2020. С. 272-280.
18. Єхалов В.В., Станін Д.М., Седінкін В.А., Хоботова Н.В. Оптимізація роботи молодого викладача в процесі підготовки лікарів-інтернів за різними фахами. Південно-український медичний науковий журнал. 2016. № 13(13). С. 76-78.
19. Ехалов В.В., Самойленко А.В., Романюта И.А., Баранник С.И., Мизякина Е.В. Проблема культуры речи в современном высшем медицинском образовании. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. Т. 5. № 3(25). С. 392-397. 

Повернутися до номеру