Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Газета "Новини медицини та фармації" №15 (742), 2020

Повернутися до номеру

Унікальні переваги препарату ЦИСТО-АУРИН® у лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів

Проблема формування численних антибіотикорезистентних штамів збудників інфекцій сечовивідних шляхів стала причиною пошуку альтернативних методів лікування. Крім того, застосування антибіотиків для лікування інфекцій сечовивідних шляхів пов’язане з ризиком розвитку побічних реакцій, таких як нефротоксичність, реакції фотосенсибілізації, токсичний вплив на хрящову тканину, порушення нормальної мікрофлори, що підвищують ризик рецидиву захворювання. Саме тому Європейська асоціація урологів рекомендує більш раціональне призначення антибактеріальних засобів, обмеження їх застосування при рецидивуючій інфекції нижніх сечових шляхів, а також використання альтернативної терапії.
Таким засобом, що успішно застосовується в медицині протягом багатьох років, є препарат ЦИСТО-АУРИН® (екстракт золотарника — Solidago virgaurea L.) компанії «еsparma GmbH» (Aristo group). Унікальні можливості золотарника все більше привертають увагу наукової і клінічної спільноти. Тому за останні роки проведено багато досліджень екстракту золотарника для вивчення його основних терапевтичних ефектів при лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів.
Препарат має доведену мультимодальну дію: антибактеріальну, протизапальну, спазмолітичну, знеболювальну, діуретичну й імуномодулюючу. Отже, це максимально ефективний рослинний препарат для лікування циститу.
Антибактеріальний ефект ЦИСТО-АУРИНУ® дозволяє ефективно боротися з інфекціями сечовивідних шляхів, викликаними грамнегативними й грампозитивними збудниками й грибковою флорою.
У дослідженнях A. Brantner (1999), В. Thiem (2000), B. Kołodziej (2011) були отримані дані про його активність не тільки щодо головного збудника інфекції сечовивідних шляхів — Escherichia coli, але й щодо Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Micrococcus luteus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Bacillus pumilis і Aspergillus niger.
Протигрибкова активність екстракту золотарника щодо Candida ablicans, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida pseudotropicalis, Candida guilliermondi, Candida glabrata і Cryptococcus neoformans була встановлена ще в дослідженні A. Bader (1987).
Протизапальні властивості ЦИСТО-АУРИНУ® були продемонстровані в дослідницькій роботі H. Wagener (1996). Автором було виявлено, що застосування екстракту золотарника істотно зменшує запалення. M. Melzig (2000) довів, що компоненти, які входять до складу екстракту золотарника, інгібують лейкоцитарну еластазу, залучену у розвиток запалення, уповільнюють перекисне окислення ліпідів, а також стимулюють вироблення в надниркових залозах глюкокортикоїдів — гормонів, що пригнічують запалення. Усі перераховані властивості забезпечують гальмування запального процесу в тканинах нирок і на слизових оболонках сечовивідних шляхів, прискорюють процес одужання, призводять до нормалізації функції ураженого органа.
Наявність знеболювальної дії ЦИСТО-АУРИНУ® значно полегшує стан пацієнтів і покращує якість їх життя. J. Metzner (1984) встановив, що даний ефект забезпечує один із компонентів екстракту золотарника — лейокарпозид. Дещо пізніше J. Sampson (2000) було уточнено механізм аналгетичної дії, який виникає завдяки гальмуванню зв’язування брадикініну з брадикініновими рецепторами, що уповільнює передачу ноцицептивних больових імпульсів.
Спазмолітичний ефект ЦИСТО-АУРИНУ® забезпечує усунення спазму сечового міхура й сечовивідних шляхів, що покращує відтік сечі й зменшує вираженість больового синдрому при інфекціях сечовивідних шляхів.
В експериментах in vitro, виконаних J. Westendorf (1981), було продемонстровано, що екстракт золотарника має папавериноподібну дію. V. Borchert (2004) у своєму дослідженні з’ясував, що ця властивість препарату пов’язана з неконкурентною блокадою М2- і М3-мускаринових рецепторів.
Діуретичний ефект ЦИСТО-АУРИНУ® сприяє санації верхніх і нижніх сечовивідних шляхів за рахунок вимивання бактерій, які знаходяться там. Екстракт золотарника збільшує обсяг виділеної сечі на 30 %. У той же час збільшення виділення із сечею калію, натрію і хлору не відбувається (акваретичний ефект). Отже, при збереженні електролітного обміну в організмі здійснюється додаткова санація сечовивідних шляхів.
Імуномодулююча дія ЦИСТО-АУРИНУ® дає додаткові переваги при лікуванні інфекційних захворювань сечовивідних шляхів (Vogel S., 2014), запобігаючи переходу гострих інфекцій сечовивідних шляхів у хронічні й значно скорочуючи кількість рецидивів хвороби. Компоненти екстракту золотарника стимулюють функцію макрофагів і викликають активацію натуральних кілерів (NK-клітини), тим самим забезпечуючи імуномодулюючий ефект.
ЦИСТО-АУРИН® містить екстракт золотарника у найвищий концентрації (300 мг). Однієї упаковки достатньо для лікування гострого неускладненого циститу у більшості випадків, а для закріплення результату краще подовжити прийом препарату до 10–15 днів. Різнобічні клінічні ефекти ЦИСТО-АУРИНУ® дозволяють не застосовувати одночасно багато препаратів, що значно заощаджує гроші пацієнтів.
Усі перераховані вище переваги ЦИСТО-АУРИНУ® дозволили Європейській медичній асоціації рекомендувати даний препарат як для моно-, так і для комбінованої терапії запальних захворювань сечовивідних шляхів. Включення його в схеми протирецидивного лікування дозволяє зменшити частоту прийому антибіотиків і значно скоротити кількість загострень захворювання. Препарат має високу антирецидивну активність навіть після закінчення лікування (дуже довга післядія).
Отже, ЦИСТО-АУРИН® є першочерговим засобом при запальних та інфекційних захворюваннях сечовивідних шляхів, а також застосовується для їх профілактики.

Чи можуть симптоми нижніх сечових шляхів бути ранніми симптомами COVID-19?
 
Симптоми наповнення можуть бути початковими симптомами коронавірусної інфекції (COVID-19). Учені вважають, що клініцистам слід оцінювати симптоми нижніх сечових шляхів (СНСШ) нарівні з іншими відомими симптомами вірусу при підозрі на COVID-19.
Нова коронавірусна інфекція усе стрімкіше передається від людини до людини і з кінця 2019 року викликає захворювання, що поширюється по всьому світі. Спектр проявів варіює від безсимптомних випадків до смертельної пневмонії. До типових симптомів COVID-19 стали відносити втому, підвищення температури тіла, міалгію, втрату смаку й запаху.
На жаль, вплив даної інфекції на сечовидільну систему повністю ще не описаний. Попередні дослідження показали наявність частого сечовипускання як симптому COVID-19. Крім того, було виявлено, що наявність глюкозурії і протеїнурії може мати значення для диференціювання ступеня тяжкості вірусного захворювання. Однак ці дослідження проводилися без урахування стандартизованих анкет. Саме тому вчені вирішили виявити за допомогою затверджених опитувальників, чи можуть симптоми нижніх сечовивідних шляхів бути ранніми симптомами коронавірусної інфекції.
У дослідженні взяли участь 27 жінок (58,6 %) і 19 чоловіків (41,4 %) з COVID-19, госпіталізованих у спеціалізований центр. Усі пацієнти відповіли на соціодемографічні питання, потім чоловікам було запропоновано Міжнародну шкалу оцінки простатичних симптомів (IPSS), а жінкам — Профіль сечових симптомів (USP). Опитування проводилося тричі залежно від їх стану: до COVID-19, під час госпіталізації і після виписки зі стаціонару. За допомогою суми балів IPSS можна оцінити як СНСШ у цілому, так і симптоми сечовипускання й наповнення окремо. USP використовувався для всіх пацієнтів, які страждають від нетримання сечі, гіперактивного сечового міхура (ГАСМ) і симптомів обструкції.
У результаті дослідження виявилося, що в чоловіків не було статистично значущих відмінностей щодо загального бала IPSS, бала IPSS при сечовипусканні і якості життя за час хвороби. Однак бали за симптомами наповнення мали значну різницю між трьома періодами. У жінок показники сечовипускання були однаково низькими при кожному опитуванні, у той час як оцінки стресового нетримання сечі й ГАСМ суттєво різнилися.
Отже, СНСШ, особливо симптоми наповнення, можуть бути одними з ранніх симптомів коронавірусної інфекції. Це потрібно мати на увазі при підозрі у пацієнта COVID-19.
 
Kaya Y., Kaya С., Kartal Т., Tahta Т.,
Tokgöz V.Y. Could LUTS
be Early Symptoms of COVID-19.
Int. J. Clin. Pract. 2020 Nov. P. e13850.
doi: 10.1111/ijcp.13850


Повернутися до номеру