Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal №6 (108), 2019

Back to issue

Володимир Ілліч Козявкін

Categories: Neurology

print version

Володимир Козявкін — відомий український лікар, науковець, фахівець у галузі медичної реабілітації та неврології, який розробив принципово нову технологію лікування хворих на дитячий церебральний параліч та інші захворювання центральної нервової системи — систему інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (СНІР), або метод професора Козявкіна.

В основу системи реабілітації покладено багатокомпонентний підхід із використанням різносторонніх методів впливу на пацієнта. Однією з важливих складових даного методу є біомеханічна корекція хребта й великих суглобів у поєднанні з цілим комплексом лікувальних заходів: рефлексотерапією, мобілізуючою гімнастикою, спеціальною системою масажу, корекцією ходи на біговій доріжці, механотерапією, апітерапією тощо.

СНІР, або метод професора Козявкіна, завдяки багатокомпонентному підходу стимулює компенсаторні можливості організму, покращує пластичність мозку, у результаті чого створюється новий функціональний стан, що дає поштовх до швидшого моторного й психічного розвитку пацієнта.

Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації була представлена на багатьох національних і міжнародних конгресах і конференціях, зокрема, Європейської академії дитячої інвалідності, Міжнародної асоціації дитячих неврологів, Американського конгресу реабілітації, Європейської федерації неврологічних товариств і багатьох інших.

У березні 2009 року українська система реабілітації обговорювалася на Міжнародній конференції з питань соціальної адаптації інвалідів у Брюсселі в штаб–квартирі Європарламенту. Ця конференція проводилася під патронатом віце–президента Європейського парламенту п. Марека Сівеца, який особисто запросив професора В.І. Козявкіна представити українську технологію інтенсивної реабілітації.

Результативність даної системи реабілітації підтверджена численними науковими й статистичними дослідженнями, опублікованими в спеціалізованих виданнях із світовим іменем. Зокрема, у 1997 році в енциклопедичному виданні з дитячої ортопедії за редакцією проф. Нітарда метод професора Козявкіна включений у четвірку найефективніших консервативних методів реабілітації пацієнтів із дитячим церебральним паралічем.

Дані щодо найновішого дослідження ефективності реабілітації за СНІР наведено в статті «Ретроспективний аналіз результатів лікування за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації», опублікованій у «Міжнародному неврологічному журналі» у 2018 році.

Наукова робота клініки ведеться в тісній співпраці з Київською медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Українським НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії, Львівським медичним університетом, Мюнхенським дитячим центром, Каролінським інститутом та ін.

Також під керівництвом Володимира Ілліча Козявкіна була сформована трускавецька школа реабілітації, відома не тільки в Україні, але й у багатьох країнах світу. Науковий доробок колективу, очолюваного Володимиром Козявкіним, становить понад 170 наукових праць, у тому числі монографій і книг. Наукові дослідження колективу тісно пов’язані з лікувальним процесом і спрямовані на розвиток та удосконалення розробленої системи реабілітації через упровадження інноваційних технологій.

Загалом за понад 30 років існування методу професора Козявкіна було проліковано більше ніж 70 тисяч пацієнтів із 68 країн світу, і ця цифра невпинно зростає завдяки поширенню використання методу в країнах Близького Сходу і Європи.

Окрім двох клінік в Україні (у Львові та Трускавці), реабілітацію за методом професора Козявкіна пацієнти можуть пройти в клініці на Кіпрі й у центрах лікування і реабілітації за методом професора Козявкіна в Об’єднаних Арабських Еміратах. Найближчим часом планується відкриття такого центру на території Саудівської Аравії.

Важливі нововведення й розробки

— Під керівництвом В.І. Козявкіна розроблена і впроваджена в практику електронна медична карта, у якій зберігається всі інформація про стан пацієнта, доступна для оперативного аналізу, а також програма моніторингу змін, що відображає динаміку стану пацієнтів під час курсу лікування в Міжнародній реабілітаційній клініці Козявкіна.

— Для підвищення ефективності тренування рухових функцій розроблено спеціалізовані комп’ютерні реабілітаційні ігри, які суттєво підвищують мотивацію пацієнтів до активної участі в процесі реабілітації.

— Для детального вивчення особливостей біомеханіки рухів пацієнтів із церебральними паралічами була розроблена телеметрична система аналізу рухів, що дає можливість дистанційно виміряти рухи в багатьох суглобах кінцівок одночасно.

— Під його керівництвом було реалізовано новітній підхід до тренування рухів людини й формування правильного рухового стереотипу із застосуванням костюму корекції рухів «Спіраль».

Професійний і науковий розвиток

— Володимир Козявкін у 1992 році захистив кандидатську дисертацію «Мануальна терапія в реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч», а в 1996 році — докторську дисертацію на тему «Структурно–функціональні порушення церебральних і спінальних структур при дитячому церебральному паралічі та система реабілітації цих хворих».

— У 1999 р. він був обраний на посаду професора кафедри медичної реабілітації та курортології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

— Наукова та практична діяльність Володимира Ілліча Козявкіна відзначена багатьма нагородами. У 1994 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

— У 1999 р. за цикл наукових праць «Органічні ураження нервової системи у дітей. Розробка і впровадження в практику нових методів діагностики, лікування, профілактики, медичної реабілітації та соціальної адаптації» вручено диплом лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

— У серпні 2001 року за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку медичної науки, розробку принципово нових методів лікування й реабілітації хворих з органічними ураженнями нервової системи указом Президента України професору Володимиру Іллічу Козявкіну присвоєно звання Героя України з врученням ордена Держави.

— Професора Володимира Козявкіна також нагороджено орденом Національного фонду «Україна — дітям» і медаллю Баварського державного міністерства праці і соціального порядку «За заслуги в справі допомоги дітям з обмеженими можливостями». У 2006 р. нагороджений орденом Ярослава Мудрого V ступеня, а в грудні 2009 р. — почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

— 19 вересня 2009 року Всесвітня організація інтелектуальної власності вручила нагороду Володимиру Козявкіну за інновації у сфері медичної реабілітації.

— Член–кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 28 грудня 2011 року за спеціальністю «нейрореабілітологія».

— У грудні 2012 року науковий колектив під керівництвом Володимира Ілліча увійшов в групу учасників GAME–ABLING — науковий проект 7–ї Рамкової програми Європейського Союзу. Метою даного проекту було створення платформи реабілітаційних ігор для пацієнтів із церебральним паралічем.

— Із жовтня 2016 року його науковий колектив увійшов у групу учасників проекту в рамках GABLE — GAmificationd for Better LifE програми «Горизонт–2020». Даний проект спрямований на створення соціальної платформи для персоналізованих ігор, які б покращували умови життя дітей із церебральним паралічем чи іншими руховими розладами.

— У листопаді 2017 року медична технологія «Метод професора Козявкіна» успішно пройшла міжнародну сертифікацію та була внесена в реєстр Європейської медичної асоціації (EMA) як «краща медична практика».

— У серпні 2017 року розпочав роботу новостворений навчальний центр Education and Certification Centre by Kozyavkin Method на базі Міжнародної клініки відновного лікування (м. Трускавець, Україна), де навчатимуть спеціалістів реабілітації за методом професора Козявкіна.

— В.І. Козявкін у січні 2018 року став лауреатом премії «Гордість Трускавця — 2017» у номінації «Амбасадор року — 2017».

— 3 травня 2019 року в Трускавці міжнародна приватна інвестиційна компанія TVM Capital Healthcare підписала угоду про співпрацю з Kozyavkin Medical Group, до складу якої входить Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна, з метою створення компанії, що забезпечить спеціалізоване лікування пацієнтів із дитячим церебральним паралічем та іншими порушеннями центральної нервової системи на окремих ринках Близького Сходу, Південно–Східної Азії, Європи та Північної Америки.

Від редакції

Редакція «Міжнародного неврологічного журналу» підтверджує високі професійні якості професора В.І. Козявкіна й підтримує думку неврологів України щодо висунення його як номінанта на Нобелівську премію у розділі «Інтенсивна технологія в реабілітації дітей з церебральним паралічем».Back to issue