Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Український журнал хірургії 4(23) 2013

Повернутися до номеру

Резолюція V Конгресу серцево-судинних хірургів України і Польщі «Актуальні питання серцево-судинної хірургії», присвяченого 100-річчю з дня народження академіка М.М. Амосова

Конгрес відбувся в Ужгороді 23–24 травня 2013 року і був організований Асоціацією серцево­судинних хірургів України (АССХ), Державною установою «Національний інститут серцево­судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН» (НІССХ) (президент Асоціації, директор НІССХ академік Г.В. Книшов), Польським товариством кардіоторакальних хірургів на чолі з професором Маріном Зембалою, Обласною державною адміністрацією Закарпатської області (голова О.О. Ледида), відділенням серцево­судинної хірургії (зав. П.М. Лукач) Закарпатського клінічного кардіологічного диспансеру (головний лікар Р.І. Соскида).

У роботі конгресу взяли участь 46 делегатів від центрів/відділень серцево­судинної хірургії Польщі з міст Забже, Гданська, Кракова, Щеціна, Вроцлава, Жешува, Варшави і Любліна, представники органів охорони здоров’я України, обласні та районні кардіологи, кардіохірурги, члени АССХ, керівники регіональних центрів/відділень серцево­судинної хірургії — всього 178 делегатів.

Доповіді учасників конгресу, наукові роботи центрів/відділень АССХ України, тези доповідей зарубіжних делегатів опубліковані на 612 сторінках у журналі «Щорічник наукових праць Асоціації серцево­судинних хірургів України — Серцево­судинна хірургія», випуск ХХІ, Київ, 2013 р.

Делегати конгресу як з української, так і з польської сторони одностайно висловили думку про значну практичну і наукову цінність проведеного конгресу та його значення в зміцненні наукових, культурних зв’язків та дружби між нашими країнами. Була виражена доцільність продовжувати проведення таких конгресів, які вже стали традиційними, почергово кожний другий рік то в Україні, то у Польщі.

Серцево­судинні захворювання посідають провідне місце в структурі поширеності захворювань населення, зумовлюють третину причин інвалідності, суттєво впливають на тривалість життя і його якість, на показники втрат життєвого потенціалу країни. Вони є найчастішою причиною смерті населення як у світі, так і в Україні, і становлять 66,4 % у структурі смертності, залишивши позаду онкологію, травми та ін.

Соціальна значимість хірургічних методів лікування серцево­судинних захворювань дуже висока — майже 90 % прооперованих, не враховуючи людей пенсійного віку, повертаються до нормального працездатного життя.

В Україні контингент хворих із захворюваннями серця, які потребують хірургічного лікування, у теперішній час становить 35 тисяч.

На пленарному і шести секційних засіданнях конгресу було заслухано 69 доповідей, присвячених актуальним питанням хірургічного лікування й діагностиці ішемічної хвороби серця, вроджених і набутих вад серця, інфекційного ендокардиту, патології аорти і аортального клапана, електрофізіологічних досліджень і порушень ритму серця, інноваційних технологій в кардіохірургії, рентген­ангіохірургії захворювань серця і судин.

Делегати і гості конференції у доповідях і обговоренні доповідей відзначали, що в 2012 році Асоціацією виконано 19 131 кардіохірургічну операцію (зростання порівняно з 2011 р. на 1134 операції) з летальністю 1,37 %. Це низька летальність — середня для всіх 24 центрів/відділень АССХ, вона відповідає європейським і світовим стандартам.

Низька післяопераційна летальність протягом 2012 року спостерігалась у всіх 24 центрах/відділеннях АССХ країни, а не тільки у великих, провідних центрах. Це свідчить про високу стабільну майстерність спеціалістів, а невеликий приріст кількості операцій по країні в цілому є результатом недостатнього фінансування галузі, стриманого ставлення кардіологів до кардіохірургічного виду допомоги, відсутності ухвалення «Положення про центр/відділення серцево­судинної хірургії».

У 2012 році в Україні було виконано 3312 операцій аортокоронарного шунтування (АКШ) із летальністю 1,7 %. Із них зі штучним кровообігом виконано 1743 операції АКШ із летальністю 2,6 % і 1569 операцій АКШ на працюючому серці при летальності 0,76 %.

Стентування коронарних артерій проведено у 5851 хворого з летальністю 0,52 % — зростання за 2012 р. на 1689 пролікованих хворих, яким виконано стентування коронарних артерій.

Потреби в кардіохірургічних операціях згідно з розрахунковими стандартами європейських країн задоволено на 54,7 % (порівняно з 2011 р. цей дефіцит зменшився на 3,3 %).

Зниження смертності від серцево­судинних захворювань в Україні гальмується недостатньою кількістю відділень/центрів серцево­судинної хірургії з цілодобовим чергуванням для здійснення допомоги при гострому коронарному синдромі. Із 24 центрів/відділень серцево­судинної хірургії така служба є тільки в 13.

Із позитивних явищ діяльності Асоціації за минулий 2012 р. відзначено розробку технологій діагностики та лікування серцево­судинних захворювань і їх впровадження в практику, розширення хірургічної допомоги при аневризмах аорти, впровадження в практику катетерного черезсудинного протезування аортального клапана, катетерного черезсудинного ендопротезування аорти при її аневризмах, катетерної абляції симпатичних сплетінь ниркових артерій для зниження артеріального тиску при гіпертензії, резистентній до медикаментозного лікування, розробка і впровадження в практику ефективної і безпечної методики пластики лівого шлуночка при резекції постінфарктних аневризм; суттєвого зниження летальності досягнуто центрами АССХ при АКШ на працюючому серці, при лікуванні ускладнених форм інфекційного ендокардиту із застосуванням гіпертермії; позитивні зрушення відбулися при лікуванні складних форм порушення ритму серця завдяки сучасному оснащенню ряду центрів (Київ, Одеса, Донецьк, Дніпропетровськ).

Отримані Асоціацією в 2012 р. позитивні зрушення досягнуто завдяки певному покращенню фінансування по лінії як МОЗ, так і НАМН. Однак цього покращення стало, щоб задовольнити кардіохіругічні потреби країни тільки на 54,7 %, тому, щоб втримати досягнуті результати, ще більше їх покращити і розширити, Асоціації необхідно вишукувати резерви та застосовувати оригінальні рішення проблем, що виникають.

Протягом 2011–2012 рр. було розроблено ряд спільних наказів МОЗ і НАМН, спрямованих на полегшення функціонування центрів/відділень серцево­судинної хірургії країни, проте залишається незатвердженим «Положення про центри/відділення серцево­судинної хірургії». «Положення» — це основний регламентуючий документ діяльності підрозділів кардіохірургії на місцях. «Положення» було колективно розроблено існуючими центрами/відділеннями Асоціації вже декілька років тому, але й досі залишається незатвердженим. Організувати його затвердження — це важливе завдання для АССХ.

Розробити і впровадити протоколи обов’язкового об’єму діагностичних обстежень пацієнтів.

Асоціація повинна активізувати свої відношення з НАМН, МОЗ, регіональними центрами в напрямку: організації позмінної цілодобової роботи діагностичної і лікувальної апаратури; організації служби екстреної кардіохірургічної допомоги на законодавчому рівні.

Звернутися до НАМН та МОЗ України продовжувати заходи щодо корінної зміни співпраці кардіологічної і кардіохірургічної служб, які б посилили відповідальність кардіологів на місцях за несвоєчасне направлення хворих до кардіохірургічних установ для вирішення питання про оперативне лікування.

Регіональним центрам/відділеннням серцево­судинної хірургії потрібно забезпечити послідовність в лікуванні пацієнтів між кардіологами та кардіохірургами.

Регіональним центрам/відділеннням серцево­судинної хірургії впроваджувати наукові досягнення передових центрів в свою практику.

Опублікувати дану резолюцію в журналах: «Український кардіологічний журнал», «Лікарська справа» («Врачебное дело»), «Український терапевтичний журнал», «Український медичний часопис», «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія», «Серце і судини», «Український журнал хірургії», «Клінічна хірургія».Повернутися до номеру