Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Вісник асоціації психіатрів України" (02) 2011

Повернутися до номеру

ПРОТОКОЛ наради із питань реалізації прав осіб із психічними захворюваннями та розумовою відсталістю та вирішення їх проблем

12 травня 2011 р.

Головував: віце-прем’єр-міністр України — Міністр соціальної політики Тігіпко С.Л.

Присутні: голова Комісії з проведення реорганізації — перший заступник Міністра праці та соціальної політики Дроздова Л.М., директор Департаменту соціального захисту інвалідів Полякова О.Ю., представники громадських організацій інвалідів: Кравченко Р.І., Сварник М.І., Сапожніков С.В., Маруда О.Г., Імереллі Р.Е., Дергач Т.А., Антропов Ю.В.

1. З метою реалізації прав осіб із психічними захворюваннями та розумовою відсталістю та вирішення їх проблем:

1.1. Міністерству соціальної політики разом із Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дитини (у межах компетенції):

1.1.1. До 1 вересня 2011 року опрацювати, узгодити та в установленому порядку подати на розгляд Уряду зміни до Положення про Міністерство соціальної політики щодо деталізації в ньому повноважень з питань реалізації державної політики щодо опіки над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена (Шило В.Д.).

1.1.2. Після виконання пункту 1.1.1. цього протоколу врахувати відповідну функцію у розподілі обов’язків між заступниками Міністра та визначити у Міністерстві структурний підрозділ, що буде займатися відповідними питаннями як до приєднання Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, так і після цього, вивчивши доцільність покладання питань з реалізації державної політики щодо опіки та піклування над повнолітніми і неповнолітніми на різні структурні підрозділи Міністерства соціальної політики (Шило В.Д.).

1.1.3. Протягом місяця після виконання пункту 1.1.2. цього протоколу скласти план-графік розробки нормативно-правових актів стосовно забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, передбачивши у ньому необхідність розробки у першочерговому порядку проекту Закону України про порядок здійснення опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена, а також інших актів, які забезпечують правові основи діяльності органів опіки та піклування, у тому числі в частині призначення опіки та піклування, вибору та призначення опікунів і піклувальників над повнолітніми особами (виконавець визначається за результатами виконання пункту 1.1.2.  цього протоколу).

1.1.4. До 1 вересня 2011 року розглянути пропозиції громадських організацій, що опікуються особами із психічними захворюваннями та розумовою відсталістю, стосовно:

— стратегії та технічного завдання на розробку бізнес-плану реформування системи соціального захисту осіб із психічними захворюваннями та розумовою відсталістю з метою реформування інституційної системи догляду і розвитку системи підтриманого проживання, включення до громади і підтриманого прийняття рішень. За результатами розгляду вжити заходів щодо залучення міжнародної технічної допомоги для її розробки та реалізації (Тарабукіна І.І., Полякова О.Ю.);

— врахування потреб відповідних осіб у Кодексі законів про працю України (Шило В.Д.), законах України «Про відпустки» (Товстенко О.П.),«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (Постоюк О.О.);

— внесення змін до Закону України «Про соціальні послуги» в частині удосконалення видів соціальних послуг та визначення повноважень органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку ринку соціальних послуг в регіонах шляхом вивчення потреб та розробки відповідних програм, зокрема стосовно закупівлі послуг з денного догляду, соціально-побутового патронажу, допомоги родинам, тимчасового цілодобового догляду, супроводу на робочому місці, реабілітації для інвалідів внаслідок розумової відсталості та психічних розладів у недержавних організаціях (громадських, благодійних, релігійних) (Тарабукіна І.І., Полякова О.Ю.).

1.1.5. До 1 липня 2012 року вдосконалити штатні нормативи установ для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю (Полякова О.Ю., Тарабукіна І.І.).

1.1.6. Протягом місяця після виконання пункту 1.1.2 цього протоколу опрацювати оптимальний механізм реалізації статті 73 Цивільного кодексу України щодо оплати послуг опікуна та піклувальника, розміру виплати, порядку та підстав її призначення, вивчивши при цьому всі існуючі види виплат (виконавець визначається за результатами виконання пункту 1.1.2. цього протоколу).

1.1.7. До 1 грудня 2011 року опрацювати пропозиції громадських організацій, що опікуються особами із психічними захворюваннями та розумовою відсталістю, щодо впровадження в Україні кращих світових механізмів стосовно залучення осіб із психічними захворюваннями та розумовою відсталістю до трудової діяльності (асистоване працевлаштування, груповий підряд, лікувально-виробничі майстерні, працетерапія тощо) та джерел фінансування надання відповідних послуг, у тому числі за рахунок адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (Полякова О.Ю., Тарабукіна І.І., Галицький В.М., Скібінський Е.В.).

1.1.8. До 1 грудня 2011 року вивчити питання щодо доцільності вдосконалення існуючої відомчої статистичної звітності про інтернатні установи системи органів праці та соціального захисту населення та іншої звітності з питань, які стосуються осіб із психічними захворюваннями та розумовою відсталістю, в частині визнання осіб недієздатними та призначення їм опікуна  чи піклувальника (Тарабукіна І.І., Полякова О.Ю.).

1.1.9. До 1 вересня 2011 року подати Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України пропозиції щодо збільшення міжгалузевих норм споживання електричної та теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України, затверджених наказом Державного комітету України з енергозбереження 25 жовтня 1999 р. № 91, норм споживання електричної енергії для дитячих будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів з електрифікованими харчоблоками або з електро- та газовими плитами на кухнях, реабілітаційних установ для інвалідів і дітей-інвалідів, установ постійного і тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю (Третьяков С.І., Тарабукіна І.І., Полякова О.Ю.).

1.1.10. До 1 грудня 2011 року опрацювати спільно з Міністерством охорони здоров’я, узгодити та в установленому порядку затвердити:

— зміни до типових положень про інтернатні установи системи органів праці та соціального захисту населення, у тому числі щодо придбання, використання та зберігання психотропних препаратів. Розглянути інші пропозиції громадських організацій щодо вдосконалення положень про інтернатні установи (Тарабукіна І.І.);

— перелік показань та протипоказань для направлення в інтернатні установи системи органів праці та соціального захисту населення (Тарабукіна І.І.).

1.2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства до 1 вересня 2011 року затвердити зміни:

— до державних будівельних норм В.2.2-18:2006 «Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення» у частині проектування закладів для осіб з інтелектуальною недостатністю;

— державних будівельних норм В.22-3-97 «Будинки і споруди навчальних закладів» у частині створення у неспеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах умов відповідно до потреб дітей з обмеженими фізичними можливостями.

1.3. Міністерству охорони здоров’я:

— до 1 вересня 2011 року затвердити зміни до санітарних правил для підприємств громадського харчування, у тому числі кондитерських цехів і підприємств, що виготовляють м’яке морозиво, у частині визначення переліку обладнання для харчоблоку установи тимчасового та постійного перебування інвалідів з розумовою відсталістю, реабілітаційної установи змішаного типу для інвалідів, дітей-інвалідів із розумовою відсталістю. Провести з цього приводу узгоджувальну нараду;

— до 1 вересня 2011 року розглянути можливість поширення СНІП 08.01-89 «Житлові приміщення» на установи постійного і тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю із чисельністю отримувачів послуг до 16 осіб або винайти інші варіанти вирішення відповідного питання. Провести з цього приводу узгоджувальну нараду;

— до 1 вересня 2011 року розглянути пропозиції громадських організацій стосовно необхідності виключення із переліку протипоказань на санаторно-курортне лікування психічних та онкологічних захворювань. Провести з цього приводу узгоджувальну нараду;

— до 1 грудня 2011 року опрацювати, узгодити та в установленому порядку затвердити положення про медичний огляд особи, яка бажає стати усиновителем, опікуном (піклувальником) або приймальним батьком, та форму відповідного висновку;

— до 1 грудня 2011 року опрацювати, узгодити та в установленому порядку подати на розгляд Уряду порядок забезпечення медичним патронажем (повсякденною допомогою) за місцем проживання (вдома) інвалідів, дітей-інвалідів з важкими формами інвалідності, які згідно з медичним висновком потребують постійного стороннього догляду (стаття 33 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»);

— до 1 грудня 2011 року розглянути пропозиції громадських організацій, що опікуються особами із психічними захворюваннями та розумовою відсталістю, стосовно внесення змін до Закону України «Про психіатричну допомогу». Провести з цього приводу узгоджувальну нараду;

— забезпечити навчання лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою, які працюють в інтернатних установах системи органів праці та соціального захисту населення, на курсах підвищення кваліфікації на безоплатній основі.

1.4. Міністерству надзвичайних ситуацій та Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки до 1 вересня 2011 року опрацювати, узгодити та в установленому порядку внести зміни до нормативів з питань пожежної безпеки та безпеки праці у реабілітаційних установах для осіб із психічними захворюваннями та розумовою відсталістю.

1.5. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту до 1 грудня 2011 року опрацювати, узгодити та в установленому порядку подати на розгляд Уряду план заходів щодо реалізації особами із психічними захворюваннями та розумовою відсталістю права на освіту та підготовки фахівців з питань підтриманого проживання вказаних осіб.

1.6. Міністерству фінансів:

— до 1 серпня 2011 року розглянути пропозиції громадських організацій, що опікуються особами із психічними захворюваннями та розумовою відсталістю, стосовно внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині визначення повноважень місцевих органів влади щодо закупівлі та фінансування послуг з денного догляду, соціально-побутового патронажу, допомоги родинам, тимчасового цілодобового догляду, супроводу на робочому місці, реабілітації для інвалідів внаслідок розумової відсталості та психічних розладів у недержавних організаціях;

— до 1 вересня 2011 року опрацювати, узгодити та в установленому порядку подати на розгляд Уряду зміни до Бюджетного кодексу України та інших актів у частині утримання державних і комунальних установ постійного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю, реабілітаційних установ змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю.

1.7. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження до 1 вересня 2011 року розглянути можливість поширення на сім’ ї, до складу яких входять інваліди І або ІІ групи із психічними захворюваннями та розумовою відсталістю, тарифів у старих розмірах на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, незалежно від обсягів споживання електроенергії, а також на установи для таких осіб. Провести з цього приводу узгоджувальну нараду.

1.8. Державній податковій службі до 1 вересня 2011 року запропонувати механізм врегулювання питання стосовно звільнення від плати за землю громадських, благодійних і релігійних організацій, які надають соціальні послуги в орендованих приміщеннях державної та комунальної власності.

1.9. Державній пенітенціарній службі до 1 вересня 2011 року вивчити питання щодо створення та функціонування спеціалізованих закладів для інвалідів зі стійкою антисоціальною поведінкою, які відбувають покарання, штатів для таких закладів та оплати праці їх співробітників.

1.10. Раді міністрів Автономної республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям рекомендувати органам місцевого самоврядування:

— під час встановлення лімітів використання електроенергії для комунальних установ, що надають послуги особам, які не здатні до самообслуговування, у тому числі із психічними захворюваннями та розумовою відсталістю, враховувати необхідність використання під час процесу надання послуг енергоємного обладнання та індивідуальні потреби користувачів таких послуг. У разі затвердження відповідних лімітів внести до них необхідні зміни;

— організовувати та проводити конкурси на залучення бюджетних коштів для надання недержавними організаціями (громадськими, благодійними та іншими організаціями) соціальних послуг із денного догляду за особами, які не здатні до самообслуговування, у тому числі із психічними захворюваннями та розумовою відсталістю.

2. Встановити, що за наявності об’єктивних причин та за погодженням із громадськими організаціями, що опікуються особами із психічними захворюваннями та розумовою відсталістю, головні виконавці можуть змінювати строки виконання завдань, визначених даним протоколом.

3. Головним виконавцям цього доручення та інших доручень із цього приводу залучати до вирішення вищевказаних питань громадські організації, що опікуються особами із психічними захворюваннями та розумовою відсталістю.

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр соціальної політики                                                                        Сергій ТігіпкоПовернутися до номеру